Stichting ZINNIA in de media

Mediaberichten over en van stichting ZINNIA

Help Roosendaal vooruit en stem op stichting ZINNIA

27 januari 2019
ROOSENDAAL - De samenleving is in beweging. Burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties worden steeds actiever. Ook nu de Gemeente Roosendaal is gestart met de Armoederegisseur en de Buddy-aanpak.

Wie is stichting ZINNIA?
Stichting ZINNIA is een non-prot organisatie met als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners, in de Gemeente Roosendaal, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting ZINNIA doet dit door het organiseren van evenementen en door op te treden als tussenpersoon van, en in samenwerking met, diverse lokale maatschappelijke organisaties.

Wat heeft ZINNIA in 2018 gedaan?
In 2018 was het plan om het wegens privéredenen rustiger aan te doen en non-actief te zijn, maar dat is niet helemaal gelukt. Stichting ZINNIA heeft toch een grote groep kinderen en hun ouders naar diverse activiteiten en evenementen kunnen laten gaan; Met o.a. subsidie van Stichting Paul en Gemeente Roosendaal hebben 40 kinderen en hun ouders de avond4daagse kunnen wandelen en met subsidie van o.a. Jeugdfonds Cultuur Brabant en Gemeente Roosendaal zijn er ruim 200 kinderen en volwassenen naar voorstellingen in Openluchttheater Roosendaal geweest. En als afsluiter was er een groot Sinterklaasfeest voor 100 kinderen en hun ouders, met voor alle kinderen een cadeautje en voor iedereen verse pannekoeken. Dit opgevrolijkt door, uiteraard Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, maar ook door een gelegenheidskapel, van RAC en de Tullepetaonekapel.

Plannen in 2019
De activiteiten en evenementen die stichting ZINNIA afgelopen jaren heeft kunnen bieden willen ze ook in 2019 weer bieden. En hiernaast zijn er ook ideeën voor een Paas Fancy Fair, Bosdag, Stranddag en een Bingo voor kinderen en volwassenen.

Helpen
Om alle plannen waar te kunnen maken heeft stichting ZINNIA uw hulp nodig. Stichting ZINNIA maakt de komende weken kans op een prachtige donatie van het ING Nederland Fonds. U kunt helpen door op stichting ZINNIA te stemmen, van 21 januari (12:00u) t/m 10 februari (23:59u), via de speciale stempagina: www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-zinnia. Hoe meer stemmen voor stichting ZINNIA, hoe meer geld voor lokale activiteiten en evenementen voor de doelgroep.

U kunt zelf ook geld doneren via de knop "Doneren" op de Facebook-pagina: www.facebook.com/stichtingzinnia/

Meer info: www.stichtingzinnia.nl | info@stichtingzinnia.nl.

West-Brabantse instellingen dingen mee naar prijs ING

24 januari 2019
WEST-BRABANT - West-Brabantse instellingen en goede doelen maken kans op de Help Nederland vooruit-prijs van de ING Bank. De kanshebbers zijn de stichting ZINNIA in Roosendaal, stichting WIJ(K) in Bergen op Zoom, stichting West Brabantse Minima in Roosendaal en de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht.

De Help Nederland vooruit-prijs is een geldbedrag van 1000 tot 5000 euro. Hoe hoog het bedrag wordt, ligt aan het aantal stemmen dat een instelling krijgt. Het is de vierde keer dat de ING de prijs uitreikt.

Er kan nog worden gestemd tot 10 februari op de speciale website van Help Nederland vooruit. De prijsuitreikingen zijn op 9 maart 2019 op verschillende ING-kantoren in het land.

ZINNIA
De stichting ZINNIA zet zich in voor arme inwoners van de gemeente Roosendaal. Het gaat om mensen die in verborgen armoede leven en die in een isolement dreigen te raken, of al in een isolement zitten. ZINNIA organiseert evenementen voor deze groep, in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Zo zijn er vorig jaar ruim 200 kinderen en volwassenen naar voorstellingen gegaan in het Openluchttheater Roosendaal, hebben 40 kinderen met hun ouders de avond4daagse kunnen lopen en was er een groot Sinterklaasfeest voor 100 kinderen en hun ouders.

WIJ(K)
De stichting WIJ(K) helpt ouderen in Bergen op Zoom, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Ze ondersteunen ouderen, bouwen een netwerk op om te helpen bij problemen en bieden een gezellige plek waar de Bergenaren elkaar kunnen ontmoeten. Op de ontmoetingsdagen van WIJ(K) zijn ook hulpverlenende instanties aanwezig om op een informele manier te kunnen ondersteunen. Ook is er een kookgroep, waarin 8 ouderen samen met een kok een maaltijd klaarmaken voor een kleine groep Bergenaren.

West Brabantse Minima
De stichting West Brabantse Minima helpt mensen die door omstandigheden dakloos zijn geworden en mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De stichting steunt hen met voedselpakketten, helpen bij de kosten van het levensonderhoud en zamelen huishoudelijke spullen in om te doneren aan minima.

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht
De Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht wil Zondag Uitjes organiseren voor mensen met dementie en hun familie. De instelling wil een ontmoetingsplek maken waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen praten met mensen die aan een half woord genoeg hebben. Een Zondag Uitje kan ook meer zijn dan alleen een kop koffie drinken met elkaar. De deelnemers zouden ook samen iets kunnen gaan ondernemen.

De samenleving is in beweging. Burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties worden steeds actiever. Ook nu de Gemeente Roosendaal is gestart met de Armoederegisseur en de Buddy-aanpak.
 

Help Roosendaal vooruit en stem op stichting ZINNIA.

De samenleving is in beweging. Burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties worden steeds actiever. Ook nu de Gemeente Roosendaal is gestart met de Armoederegisseur en de Buddy-aanpak.

Wie is stichting ZINNIA?
Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners, in de Gemeente Roosendaal, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting ZINNIA doet dit door het organiseren van evenementen en door op te treden als tussenpersoon van, en in samenwerking met, diverse lokale maatschappelijke organisaties.

Wat heeft stichting ZINNIA in 2018 gedaan?
In 2018 was het plan om het wegens privéredenen rustiger aan te doen en non-actief te zijn, maar dat is niet helemaal gelukt. Stichting ZINNIA heeft toch een grote groep kinderen en hun ouders naar diverse activiteiten en evenementen kunnen laten gaan;

Met o.a. subsidie van Stichting Paul en Gemeente Roosendaal hebben 40 kinderen en hun ouders de avond4daagse kunnen wandelen en met subsidie van o.a. Jeugdfonds Cultuur Brabant en Gemeente Roosendaal zijn er ruim 200 kinderen en volwassenen naar voorstellingen in Openluchttheater Roosendaal geweest. En als afsluiter was er een groot Sinterklaasfeest voor 100 kinderen en hun ouders, met voor alle kinderen een cadeautje en voor iedereen verse pannekoeken. Dit opgevrolijkt door, uiteraard Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, maar ook door een gelegenheidskapel, van RAC en de Tullepetaonekapel.

Wat zijn de plannen van stichting ZINNIA in 2019?
De activiteiten en evenementen die stichting ZINNIA afgelopen jaren heeft kunnen bieden willen ze ook in 2019 weer bieden. En hiernaast zijn er ook ideeën voor een Paas Fancy Fair, Bosdag, Stranddag en een Bingo voor kinderen en volwassenen.

Hoe kunt u helpen?
Om alle plannen waar te kunnen maken heeft stichting ZINNIA uw hulp nodig.
Stichting ZINNIA maakt de komende weken kans op een prachtige donatie van het ING Nederland Fonds.
 

U kunt helpen door op stichting ZINNIA te stemmen,
van 21 januari (12:00) t/m 10 februari (23:59)

STEM OP STICHTING ZINNIA

Hoe meer stemmen voor stichting ZINNIA, hoe meer geld voor lokale activiteiten en evenementen voor de doelgroep.
U kunt zelf ook geld doneren via de knop “Doneren” op de Facebook-pagina: www.facebook.com/stichtingzinnia/

Tot slot bedankt het team van stichting ZINNIA alle betrokkenen voor het afgelopen jaar en wensen ze iedereen het allebeste toe voor de komende jaren.

Meer info: www.stichtingzinnia.nl | info@stichtingzinnia.nl

Avondvierdaagse voor kinderen in armoede

11 maart 2018
ROOSENDAAL - Dit jaar zet stichting ZINNIA zich weer in voor kinderen die niet mee kunnen lopen aan de avondvierdaagse, omdat wij vinden dat deze kinderen de kans moeten krijgen om hier aan mee te doen hebben wij donateurs gevonden zodat ze mee kunnen lopen, wij zorgen dan elke avond voor een hapje en een drankje en op het einde krijgen ze een leuk presentje.

Omdat ouders ook mee lopen zorgen wij er ook voor dat hun drinken en een hapje krijgen. Onze donateurs; Stichting Paul, Sociaal Steunfonds St Jan Roosendaal en Kind en Armoede Roosendaal waren hier mee eens en helpen ons hier graag bij. Ook andere donateurs helpen ons met leuke kinder dozen en met appels. Kinderen in Roosendaal die ingeschreven staan bij diverse stichtingen kunnen zich bij ons aanmelden, aanmelden kan via www.stichtingzinnia.nl (evenementen). Ieder kind verdient het om de avondvierdaagse te lopen dus schroom niet en meld je aan. Aanmelden kan tot 31 maart.

Groot Sinterklaasfeest voor mensen in armoede

5 oktober 2017

ROOSENDAAL - Ook dit jaar heeft stichting ZINNIA een groot Sinterklaasfeest voor alle kinderen, uit minima gezinnen in de gemeente Roosendaal e.o., tot en met 12 jaar (uitzonderingen na overleg).


Het Sinterklaasfeest vindt plaats op zondag 3 december van 14.00 tot 18.00 uur. Het betreft een geheel verzorgde Sinterklaasmiddag met snoepgoed en enkele drankjes. Natuurlijk ook een bezoek van de Sint en zijn Pieten en misschien nemen ze voor de kinderen ook nog wel een cadeautje mee. Nadat de Sint en zijn Pieten zijn vertrokken, trakteren we iedereen op friet en snacks.
De middag wordt gehouden in Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703 HX Roosendaal.

Om het aanmeldproces te versimpelen en centraliseren kunnen geïnteresseerden zich tot en met 19 november aanmelden via www.stichtingzinnia.nl, eerst aanmelden als bezoeker en dan aanmelden voor sinterklaasfeest.
Speciaal uitgenodigd de leden van: Astrid Helpt; De Helpende Handjes; Sta op voor de minima; Stichting De La Vie; Stichting De Noodbank; Stichting De Ruilwinkel.
Heeft u een stichting of kent u mensen die hier ook horen dan kunt u contact opnemen met info@stichtingzinnia.nl.

We doen dit omdat iedereen een Sinterklaasfeest verdient. Alleen met aanmelding heeft u toegang.

Stichting Paul steunt Stichting Zinnia

31 mei 2017

Stichting Paul ondersteunt Stichting ZINNIA om kinderen in de gelegenheid te stellen de vierdaagse van Roosendaal mee te kunnen maken! Groot succes; enkele tientallen kinderen konden mee doen met dit leuke en sportieve evenement.

Optredens Openluchttheater Vrouwenhof

23 maart 2017
Het seizoen van Openluchttheater Vrouwenhof is inmiddels bekend en het beloofd een fantastisch jaar te worden!

We beginnen 1e paasdag met een optreden van: Meemaaktheater Donder de draak. Aanvang 15:00
Een Interactieve kindervoorstelling over een klein dapper draakje.

"In deze voorstelling ontmoeten mensen en draken elkaar onder sprookjesachtige omstandigheden. Krachtig spel wordt gecombineerd met fantasierijke vertelling en poppentheater. De interactieve elementen, grote drakenkoppen en beeldende materialen versterken deze unieke beleving.”

Voor en na de voorstelling van Donder de Draak kunnen kinderen (van 13:00u tot ongeveer 17:00u) in groepjes meedoen aan diverse oud-Hollandse spelletjes, die in het teken zullen staan van Pasen. De opbrengst van het Paasfeest is ten bate van St. Zinnia.
Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners, in de Gemeente Roosendaal, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten.
Natuurlijk liggen er eieren verstopt in het park, en er zijn nog veel meer leuke activiteiten gepland!

Let op : Er zijn tickets online verkrijgbaar voor alleen de voorstelling en tickets voor zowel de activiteiten als de voorstelling. Tickets online voor het paasfeest incl. de voorstelling zijn €9,- en €2,50 voor 18+ en tot 2 dagen voor de voorstelling online verkrijgbaar! Deze zijn niet aan de kassa verkrijgbaar! Wil men alleen de voorstelling bezoeken dan zijn de kaarten online €5,-. Deze kaarten zijn aan de kassa wel verkrijgbaar en €6,- http://openluchttheatervrouwenhof.nl/kaartverkoop/


En dan de kindervoorstelling in de mei vakantie! Sprookjesgoochelaar Carlijn. Woensdag 26 april 2017 15:00

Heks Spinnelisa is stiekem verliefd op koning Willem Alexander en heeft maar één wens: zijn koningin worden en voortaan ‘respect en eerbied’ krijgen van iedereen in Nederland! Spinnelisa besluit tot een drastische maatregel en ontvoert de mooie koningin. Gelukkig kan tovenares Carlijn samen met haar Droomvogel helpen. Zij opent daartoe het eeuwenoude Toverboek van Tovenaar Merlijn en luistert naar zijn geheimen. Met veel toverkunsten kunnen de kinderen, hun ouders en Carlijn de heks uiteindelijk verslaan. Gelukkig, want zo kan koningsdag 2017 doorgaan en leeft iedereen nog lang en gelukkig! Het decor van de voorstelling bestaat uit een manshoog prentenboek, met daarin de schitterende aquarellen van kunstenares Sylvia Molenaar. Tickets online verkrijgbaar à 5,- http://openluchttheatervrouwenhof.nl/kaartverkoop/ Aan de kassa €6,-.

Terugblik 2016 van Stichting ZINNIA

4 januari 2017

ROOSENDAAL - Een deel van de Nederlandse bevolking leeft tegenwoordig nog steeds in armoede. En die armoede kan helaas niet met z'n allen alleen opgelost worden. Er zijn heel veel verschillende oorzaken van armoede en misschien wel net zoveel fantastische initiatieven die het probleem armoede aanpakken.


Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners, in de Gemeente Roosendaal en omstreken, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting ZINNIA doet dit door op te treden als tussenpersoon, het organiseren van evenementen en het leveren van basispakketten. Afgelopen jaar heeft stichting ZINNIA mogen ervaren dat de verschillende werkwijzen, doelen en idealen van organisaties, elkaar juist kunnen versterken en aanvullen. Stichting ZINNIA is diverse mooie samenwerkingen aangegaan, waarbij is gebleken dat er samen heel veel georganiseerd kan worden voor de mensen die het hard nodig hebben.

Terugblik

Het team van Stichting ZINNIA wilt deze gelegenheid aangrijpen om terug te blikken op de ontstane samenwerkingen en hoe hiermee een groot aantal kinderen, en hun ouders, het leven in armoede is verlicht; zelfs kinderverjaardagen kunnen niet altijd zorgeloos worden gevierd. Voor deze kinderen regelt stichting ZINNIA een fantastische thema-taart, gemaakt door Wendy van de Luijtgaarden-Scheepers, een cadeau en eventueel slingers. Dit allemaal mogelijk gemaakt door de Klijnsma-gelden, die de Gemeente Roosendaal als fonds, Kind en Armoede, in beheer heeft gegeven bij de WijZijn Traverse Groep.

Stichting ZINNIA heeft, in samenwerking met de Helpende Handjes Roosendaal, diverse evenementen georganiseerd, zoals; Junior Party, Junior Bingo, Sinterklaasfeest en Kerstknutselen. Leden van een tiental Roosendaalse collega-organisaties, die armoede bestrijden, waren hiervoor ook uitgenodigd.

In samenwerking met het JeugdCultuurFonds Brabant heeft stichting ZINNIA een aantal kinderen geholpen met het verbreden van hun culturele ervaring en kennis. Zij zijn bijvoorbeeld gaan dansen of hebben de Chocoladefabriek van Sinterklaas mogen bezoeken. Dit laatste is ook mogelijk gemaakt door de CultuurCompaan en De Kring Roosendaal.

Op het sportieve vlak is stichting ZINNIA een driehoekssamenwerking aangegaan met Stichting Paul en Ice World Roosendaal, 75 kinderen konden tijdens kerstvakantie een aantal uren gaan schaatsen op de overdekte schaatsbaan op de Oude Markt in Roosendaal.

Het team van stichting ZINNIA bedankt bij dezen de organisaties voor de samenwerking en het creëren van de mogelijkheden voor de kinderen. Hiernaast kijkt het team uit naar een verdieping van bestaande, en een uitbreiding van nieuwe, samenwerkingen. Ook alle, niet genoemde, fondsen, donateurs en het bestuur van stichting ZINNIA bedankt, voor het ondersteunen van de evenementen en het gelukkiger maken van de kinderen, en hun ouders.

Als laatste wenst het team van stichting ZINNIA iedereen het allerbeste toe voor de komende jaren. Hopelijk zullen er steeds meer constructieve samenwerkingen ontstaan, waardoor we steeds minder hulpbehoevenden hoeven te helpen.

Meer info: www.stichtingzinnia.nl - info@stichtingzinnia.nl, www.facebook.com/stichtingzinnia.

Stichting ZINNIA

18 juli 2016

ROOSENDAAL - Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners, in de Gemeente Roosendaal, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten.


Stichting ZINNIA doet dit door op te treden als tussenpersoon, het organiseren van evenementen en het leveren van basispakketten.

Tussenpersoon

"Uw dochter wilt hiphoppen, maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen? Het Jeugdcultuurfonds Brabant helpt!" Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds Brabant betaalt het lesgeld en een bijdrage in de benodigde attributen tot een maximum van € 450,- per kind, per cursusjaar. De aanvraag voor een bijdrage kan alleen door een tussenpersoon bij het Jeugdcultuurfonds Brabant gedaan worden. Stichting ZINNIA is één van deze tussenpersonen.

"U bent in blijde verwachting, maar moet kiezen of u een kleinigheidje voor de verjaardag van uw vriendin koopt of een slaapzak voor uw baby? Stichting Babyspullen helpt!" Stichting Babyspullen verzamelt nieuwe en gebruikte babyspullen, maakt daar baby-startpakketten van en deelt die via diverse hulpverleningsinstanties gratis uit aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. Stichting ZINNIA is één van deze instanties bij wie een verzoek ingediend kan worden.

Evenementen

"Bijna alle vriendjes en vriendinnetjes van uw kinderen gaan in de zomervakantie op vakantie, maar uw kinderen moeten thuisblijven, omdat er geen geld is om iets te gaan doen? Stichting ZINNIA organiseert in augustus 4 evenementen." Op vrijdag 5 augustus in The Loods, Oostelijke Havendijk 13B. een Junior Party en een Jongeren Party

Op vrijdag 19 augustus in Het Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, een Junior Bingo en een Jongeren Bingo.

Voor deze evenementen kan stichting ZINNIA, via budgetbeheerder 'WijZijn Traverse Groep', gebruik maken van het fonds 'Kind en Armoede'. Bezoekers van stichting ZINNIA kunnen zich inschrijven via de website en leden van de partner-oganisaties kunnen zich bij hen inschrijven; -Stichting De Ruilwinkel, Roosendaal; Stichting Goed Ontmoet (voedselbank Roosendaal; Stichting De Noodbank; -Stichting Paul; Astrid Helpt!; West-Brabantse Minima; De Helpende Handjes Roosendaal. Zodra men van mening is, dat uw organisatie hier ook tussenhoort, kan men mailen.

Pakketten

"Uw dochter is jarig, maar u moet kiezen tussen versiering en een taart of de pop die ze zo graag zou willen krijgen? Kind en Armoede Helpt!" Door de ouders te voorzien van een verjaardagspakket, met versiering, een taart en cadeautje, hoeven ze zich voor de grote dag van hun kind even iets minder zorgen te maken.

"Bent u nu al aan het sparen voor het kerstdiner, om uw gezin de maaltijd te geven die het verdiend? Het Gertrudiscollege kan dan misschien helpen." Stichting ZINNIA is één van de organisaties die namens het Getrudiscollege kerstpakketten zal mogen uitgeven aan gezinnen met een minimum inkomen.

Contact

Stichting ZINNIA heeft als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners in de Gemeente Roosendaal, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. "Wij hebben hierbij uw hulp nodig. Behoort u tot de doelgroep en kunt u hulp gebruiken? Kijk dan voor meer informatie op, en schijf u in via www.stichtingzinnia.nl. Kan men hen helpen bij bereiken van hun doel? Stuur dan een mail naar: info@stichtingzinnia.nl

Vele warme handen zorgen voor geslaagd kerstdiner

23 december 2015

ROOSENDAAL - Ze werden welkom gezongen, heel de avond geëntertaind en bediend met overheerlijk eten van chef-koks Peter Kesseler en Niels Brandes. De 200 uitnodigingen waren verdeeld onder stichting Ruilwinkel, stichting Zinnia, Astrid Helpt, stichting Noodbank en Sta op voor de Minima.


Na het succesvolle kerstdiner van vorig jaar in de Ruilwinkel, stond dit jaar de Kring geheel vrijwillig en met open armen klaar om iedereen te ontvangen en van een geweldige avond te voorzien. Ze wilden het groots aanpakken, medewerkers erbij betrekken en verschillende organisaties uitnodigen. Vanaf het eerste overleg tussen de Kring en de Roosendaalse Uitdaging verliep het gesmeerd en werden we steeds enthousiaster. Een dag naderhand kunnen we vol overtuiging zeggen dat het een geslaagde avond was!

Kerstsferen

Alle gasten werden rond 17.00 uur ontvangen in een in kerstsferen gebrachte Kring. De jassen werden aangenomen en ze mochten een plekje uitzoeken. De meeste kinderen vlogen direct de kleine zaal in, want daar was volop vermaak met een luchtkussen, knutselspullen, spelletjes en een film. Ook hier stonden medewerkers paraat om de kinderen te vermaken, zodat ook de ouders volop konden genieten.

Top cuisine

Als parodie op het lied ‘Kom erbij’ uit de film Belle en het Beest, zongen medewerkers de gasten in de hal en de foyer welkom met ‘Dit is een top cuisine en wij gaan u bedienen. Kom erin, kom erin, bij de Kring!’ Ondertussen serveerden de overige medewerkers de soep als voorgerecht. Terwijl de Theaterdinnershow verder ging, werd even later ook het hoofdgerecht geserveerd. Een runderstoofpotje met pommes duchesse, gemengde groente en rucolasalade. Als klap op de vuurpijl werden een tiental dienbladen, voorzien van Omelette Siberienne (ijstaart) verlicht door verschillende ijsfonteinen, door de zaal gedragen om de gasten te voorzien van een spectaculair dessert. De kinderen werden verwend met een ijsje uit de ijskar. Na een afsluitend woord, een kopje koffie en een zak snoep voor de kinderen, vertrokken de gasten met een lach op hun gezicht huiswaarts en de medewerkers met een voldaan en trots gevoel aan de afsluitende kerstborrel.

Gertrudisleerlingen lopen voor de hulpbehoevenden

10 december 2015

ROOSENDAAL - Leerlingen van het Gertrudiscollege hebben vrijdag 4 december een sponsorloop georganiseerd. Het doel was om zo veel mogelijk geld in te zamelen om de kerstpakketten die de school maakt te bekostigen.


Het Gertrudiscollege maakt dit jaar 96 (de school bestaat namelijk 96 jaar) kerstpakketten, die door de Noodbank, stichting Zinnia en de Voedselbank afdeling Roosendaal onder de hulpbehoevenden worden verdeeld. Voor de sponsorloop van in principe 4 km moesten de leerlingen hard lopen, maar met een speciale "handicap" kon de af te leggen afstand worden ingekort. In de praktijk kwam dat neer dat de leerlingen kropen, hinkelden of aan elkaar gebonden aan de voeten zich door de wijk heen moesten manoeuvreren. Maar dit was niet het enige; de leerlingen gingen verkleed als pieten, kerstvrouwen en andere figuren uit bv. Sesamstraat lopen. Dit met een knipoog naar de zwartenpietendiscussie en het gedoe rondom de verhuis van kanaal van het programma Sesamstraat. De leerlingen hebben mede dankzij het prachtige weer dit met plezier gedaan. Na afloop van de tocht was er voor elke leerling een lekkere smoothie en en wrap als beloning voor hun inzet. Het opgehaalde bedrag was maar liefst 1700 euro!

Waterschap Brabantse Delta helpt stichtingen en verenigingen aan computers en telefoons

19 november 2015

Tijdens de maatschappelijke beursvloer in november 2015 heeft Waterschap Brabantse Delta 300 pc’s en 75 telefoons ter beschikking gesteld aan stichtingen en verenigingen in Roosendaal.


De volgende organisaties hebben computers toegewezen gekregen;
 • St Leergeld Rdaal
 • St Noodbank
 • St Elizabeth
 • St de la Vie
 • Vluchtelingenwerk (Rick Pels)
 • Ruilwinkel
 • Sta op voor minima
 • Tiuri
 • Stichting zinnia
In eerste instantie zou het gaan om alleen de monitor en de kast, uiteindelijk heeft het waterschap alles ter beschikking gesteld. Dus ook muizen, toetsenborden en bekabeling. Dit was een verrassing, want in eerste instantie moesten de stichtingen en verenigingen dit zelf regelen.

Op vrijdag 1 februari hebben de organisaties alvast de monitoren opgehaald bij het Waterschap in Breda. De kasten worden gewiped en op een later moment afgeleverd in Roosendaal, waarna deze tevens afgehaald kunnen worden om de matches helemaal compleet te maken.

Gezocht voor mensen die in armoede leven

21 september 2015

ROOSENDAAL - We zijn weer druk achter de schermen bezig voor het volgende gigantisch leuke evenement. En dat is natuurlijk Sinterklaas. Maar zonder donateurs kunnen we dit feest natuurlijk niet organiseren.


En daarom zijn we opzoek naar mensen die willen doneren. Je kunt hier denken aan: nieuw speelgoed (leeftijd 0 tot 14 jaar); taart / cup cakes voor de kinderen en volwassenen (ongeveer 100 stuks); inpakpapier; pepernoten. Willen jullie iets doneren en ons helpen om deze kinderen een dag om niet te vergeten te geven. We zijn ook volop bezig voor kerst, zodat mensen die niet geholpen worden door de voedselbank, aan een kerstpakket te helpen, zodat deze mensen tijden kerst ook iets lekkers op tafel kunnen zetten. Hierbij kun je denken aan etenswaar met langere datum en vacuümverpakt en conservenblik. Wilt u ons helpen aan spullen dan kunt u mailen naar michelledeibel@stichtingzinnia.nl of verzenden naar: Stichting ZINNIA, t.a.v. Michelle Deibel, Bilderdijklaan 9, 4707 KA Roosendaal.

Stichting ZINNIA

Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel mensen te helpen die in armoede leven. We doen dit door, in onze vrije tijd, gedoneerde goederen, zonder winstbejag, in bruikleen te geven aan vaste bezoekers van onze website. Met giften organiseren we met regelmaat leuke activiteiten & evenementen, voor onder andere de kinderen uit hulpbehoevende gezinnen. Mensen, die in de problemen zitten, proberen we door te verwijzen naar diverse andere hulpinstanties, zoals bijvoorbeeld; maatschappelijk werk, verslavingszorg, Traverse, etc. Stichting ZINNIA richt zich voornamelijk op verborgen armoede en onderscheidt zich vanwege het feit dat we integriteit hoog in het vaandel hebben staan en de privacy van onze bezoekers zo veel mogelijk beschermen.

Stichting ZINNIA

9 juli 2015
Stichting ZINNIA is sinds 2014 een non-profit organisatie, bestaande uit 4 vrijwilligers; Danielle & Marco van Hassel en Michelle & Paul Deibel, met als doel mensen te helpen die in armoede leven.
Ze doen dit door, in hun vrije tijd, gedoneerde eerste woonbehoeften, zonder winstbejag, in bruikleen te geven aan vaste bezoekers van hun website; www.stichtingzinnia.nl. De overdracht van de producten doen ze, op afspraak, vanuit de locatie, die ze van Bol Training en Advies mogen gebruiken, aan de Westelijke Havendijk in Roosendaal.

Ze merkten dat er heel veel mensen in Nederland en ook in Roosendaal van een minimaal inkomen, en zelfs zonder inkomen, moeten rondkomen en daarvan ook nog eens de kinderen moeten grootbrengen. Een deel van deze mensen schaamt zich hiervoor en zal daarom vaak in het openbaar geen hulp durven vragen, via social media en de diverse goede initiatieven daarop. Stichting ZINNIA richt zich voornamelijk op deze verborgen armoede in de gemeente Roosendaal en onderscheidt zich vanwege het feit dat ze integriteit hoog in het vaandel hebben staan en de privacy van hun bezoekers zo veel mogelijk beschermen. Persoonsgegevens zullen nooit op de website zichtbaar worden en privésituaties zullen nooit buiten het bestuur besproken worden. Geïnteresseerden en hulpbehoevenden kunnen altijd met stichting ZINNIA in contact komen via de website en ze zullen met regelmaat op diverse evenementen verschijnen om vragen te beantwoorden en informatie te geven.

Ze zullen onder andere te vinden zijn, of zijn geweest, op de volgende evenementen:
 • 27-04-15 Koningsdag
 • 26-05-15 1-jarig bestaan Ruilwinkel
 • 15-06-15 Ontmoetingsbijeenkomst Kroeven
 • 12-07-15 Zomer Braderie, Wildenborch
 • 27-09-15 Burendag, Schrijverskwartier
 • 27-09-15 Het Roosendaals Treffen
 • Roosendaal Ontmoet Roosendaal
Op deze evenementen is stichting ZINNIA ook aanwezig om donateurs te werven en om producten te verkopen ten gunste van het organiseren van leuke activiteiten & evenementen, voor onder andere de kinderen uit de aangemelde hulpbehoevende gezinnen. Dit zijn, zoveel mogelijk compleet verzorgde, middagen of avonden, om de bezoekers en zeker de kinderen een momentje zonder gedachte aan zorgen te bezorgen. De leukste activiteit zal komende zomer plaatsvinden voor de kinderen van de bezoekers en Stichting ZINNIA heeft hiervoor subsidie ontvangen van Kind & Armoede. Over de precieze inhoud zullen ze hun bezoekers via mail en de website te zijner tijd op de hoogte brengen.
Het is leuk en ow zo gewaardeerd vrijwilligers werk, maar ze kunnen wel wat hulp gebruiken en zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die ze kunnen helpen bij promotie en logistieke werkzaamheden. Mocht je interesse hebben kan je contact opnemen via het formulier op de website www.stichtingzinnia.nl

Kroeven stelt zich voor… …deze keer stichting ZINNIA

24 mei 2015

Wat is de naam van uw vereniging/initiatief?

Stichting ZINNIA

Waar staan jullie voor?
Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel mensen te helpen die in armoede leven. We doen dit door, in onze vrije tijd, gedoneerde eerste woonbehoeften, zonder winstbejag, in bruikleen te geven aan vaste bezoekers van onze website. Mensen, die in de problemen zitten, proberen we door te verwijzen naar diverse andere hulpinstanties, zoals bijvoorbeeld; maatschappelijk werk, verslavingszorg, Traverse, et cetera

Wat organiseren jullie zoal?
Met giften organiseren we met regelmaat leuke activiteiten & evenementen, voor onder andere de kinderen uit hulpbehoevende gezinnen. Dit zijn, zoveel mogelijk compleet verzorgde, middagen of avonden, om de bezoekers en zeker de kinderen een momentje zonder gedachte aan zorgen te bezorgen.

Voor welke doelgroep(en) organiseren jullie activiteiten?
We hebben gemerkt dat er heel veel mensen in Nederland en ook in Roosendaal van een minimaal inkomen, en zelfs zonder inkomen, moeten rondkomen en daarvan ook nog eens hun kinderen moeten grootbrengen. Een deel van deze mensen schaamt zich hiervoor en zal daarom vaak in het openbaar geen hulp durven vragen, via social media en de diverse goede initiatieven daarop.
Stichting ZINNIA richt zich voornamelijk op deze verborgen armoede in de gemeente Roosendaal en onderscheidt zich vanwege het feit dat we integriteit hoog in het vaandel hebben staan en de privacy van onze bezoekers zo veel mogelijk beschermen. Persoonsgegevens zullen nooit op onze website zichtbaar worden en privésituaties zullen nooit buiten het bestuur besproken worden.

Waar kunnen we de vereniging/organisatie vinden?
Op www.stichtingzinnia.nl. Waarschijnlijk zullen we tijdens het online komen van dit interview een vaste locatie hebben in Roosendaal. Hierover zullen we dan uiteraard via onze website vol genoegen doen berichten.

Hoe kunnen geïnteresseerden een keer kennis maken met de vereniging/initiatief?
Geïnteresseerden kunnen altijd via onze website contact opnemen. Ook zullen we met regelmaat op diverse evenementen verschijnen om vragen te beantwoorden en informatie te geven. We zullen onder andere te vinden zijn op de volgende evenementen:
 • 26-05-15 1-jarig bestaan Ruilwinkel
 • 15-06-15 Ontmoetingsbijeenkomst Kroeven
 • 12-07-15 Zomer Braderie, Wildenborch
 • 27-09-15 Burendag, Schrijverskwartier
 • 27-09-15 Het Roosendaals Treffen
 • Roosendaal Ontmoet Roosendaal
 • Et cetera

Wat is de leukste activiteit van het jaar?
De leukste activiteit zal komende zomer plaatsvinden voor de kinderen van bezoekers die bij ons staan ingeschreven. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van Kind & Armoede. Over de precieze inhoud zullen wij onze bezoekers via mail en onze website te zijner tijd op de hoogte brengen.

Wat wilt u nog kwijt aan de bewoners van Kroeven wat we niet gevraagd hebben?
We zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die ons kunnen helpen bij promotie en logistieke werkzaamheden. Mocht iemand interesse hebben, dan kunnen ze contact opnemen via de website www.stichtingzinnia.nl.

Welke vereniging/organisatie/initiatief kunnen we nog meer voor deze rubriek benaderen?
Dat is Michelle Deibel die de Zomerbraderie op 12 juli organiseert en verder Ine Teunis van de Ruiwinkel Roosendaal.

Nieuwsbrief - Leer je collega's kennen!

april 2015
In deze editie vertelt Paul Deibel (Performance Report Officer) jullie graag wat over stichting ZINNIA, waar hij zich als voorzitter buiten werktijd altijd erg actief voor inzet.

“Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie (Roosendaal) met als doel mensen te helpen die in armoede leven. We doen dit door gedoneerde goederen in bruikleen te geven aan hulpzoekenden. Met behulp van giften organiseren we regelmatig leuke activiteiten en evenementen, o.a. voor kinderen uit hulpbehoevende gezinnen. Mensen die in de problemen zitten proberen we door te verwijzen naar diverse hulpinstanties.”
Voor meer informatie kan je natuurlijk bij Paul terecht, of neem eens een kijkje op de website: www.stichtingzinnia.nl
stichting ZINNIA © 2021                         Designed By: Deibel Design                         Powered By: OpenCart