Wie zijn wij?

Wie is stichting ZINNIA?

Stichting ZINNIA is een non-profit organisatie met als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners, in de Gemeente Roosendaal, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting ZINNIA doet dit door het organiseren van evenementen en door op te treden als tussenpersoon van, en in samenwerking met, diverse lokale maatschappelijke organisaties.
 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Laten het ons weten via het Contactformulier
 

Hoe kunt u ons helpen?

Om de activiteiten en evenementen te kunnen bekostigen hebben we geld nodig. U kunt geld doneren via de knop “Doneren” op onze Facebook-pagina

Voorzitter

Wie is de voorzitter?
Paul Deibel is sinds 14 maart 2015 de voorzitter van stichting ZINNIA.

Wat verwachten we van de voorzitter?
Tot de taken van de voorzitter van stichting ZINNIA behoren, het;
  • dienen als aanspreekpunt voor externe relaties
  • hebben van een groot netwerk en gemakkelijk contact maken ter uitbreiding van het (huidige) netwerk
  • leiden van bestuursvergaderingen en het nemen van besluiten
  • inspireren en motiveren van bestuursleden en bemiddelen tussen partijen
  • stimuleren van samenwerken en delegeren van taken
  • coördineren en controleren van bestuurswerkzaamheden
  • vertegenwoordigen van de stichting naar binnen en buiten

Secretaris

Wie de Secretaris?
Danielle van Hassel is sinds 14 maart 2015 de secretaris van stichting ZINNIA.

Wat verwachten we van de secretaris?
Tot de taken van de secretaris van stichting ZINNIA behoren, het;
  • dienen als aanspreekpunt voor interne relaties
  • bewaken van de procedurele gang van zaken en taken binnen het bestuur van de stichting
  • bewaken van de vrijwilligers- en ledenadministratie en het naleven van de privacywet (AVG)
  • beheren (dirigeren en archiveren) van inkomende post (o.a. mail, post, social media, etc) en het bewaren van afschriften van verzonden brieven
  • inplannen en voorbereiden van bestuursvergaderingen (samen met de voorzitter)
  • maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen en stuurgroepoverleggen
  • overnemen van het (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter
  • assisteren van de voorzitter bij externe relaties

Penningmeester

Wie de penningmeester?
Marco van Hassel is sinds 14 maart 2015 de penningmeester van stichting ZINNIA.

Wat verwachten we van de penningmeester?
Tot de taken van de penningmeester van stichting ZINNIA behoren, het;
  • beheren van de financiën en het doen en ontvangen van betalingen
  • maken van financieel jaarverslagen en begrotingen
  • ingrijpen wanneer financiële doelstellingen het niet lijken te halen
  • bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting
  • nauw contact houden met Hoofd Evenementen & Activiteiten over doelstellingen, begrotingen en risico´s

Hoofd Activiteiten & Evenementen

Wie is hoofd activiteiten & evenementen?
Michelle Deibel is sinds 14 maart 2015 hoofd activiteiten & evenementen van stichting ZINNIA.

Wat verwachten we van hoofd activiteiten & evenementen?
Tot de taken van hoofd activiteiten & evenementen van stichting ZINNIA behoren, het;
  • uitwerken van initiatieven en ideeën
  • plannen van evenementen en activiteiten voor de doelgroep
  • plannen van speciale sponsor evenementen
  • bewaken van deadlines
  • uitwerken van draaiboeken
  • in samenwerking met de Secretaris inplannen van stuurgroepoverleggen
  • leiden van stuurgroepoverleggen
  • nauw samenwerken met de Penningmeester mbt het bewaken van budgetten en opstellen van begrotingen
  • nauw contact houden met Hoofd Sponsoring & Fondsenwerving mbt de benodigde producten voor de evenementen
  • nauw contact onderhouden  met Hoofd PR & Marketing voor het promoten van de evenementen op de website, social media en in overige media.
  • dienen als aanspreekpunt, motivator en troubleshooter en het houden van het overzicht in de voorbereidingen van, maar ook zeker tijdens de evenementen en activiteiten

Hoofd PR & Marketing


Vacature

Hoofd Sponsoring & Fondsenwerving


Vacature

Ondersteuning


Nathalie Brouwers
stichting ZINNIA © 2021                         Designed By: Deibel Design                         Powered By: OpenCart